یافتن محصولات و سرویس ها

ENTRY
شروع از
$5.00 USD ماهانه
 • 20GB Storage

 • 512 MB Ram

 • 1000 GB Bandwidth

 • 1 Dedicated CPU

 • SolusVM Control Panel

 • FREE Dedicated IP

 • Full Root / SSH Access
PRE-MID
شروع از
$10.00 USD ماهانه
 • 30GB Storage

 • 1024 MB Ram

 • 3000 GB Bandwidth

 • 1 Dedicated CPU

 • SolusVM Control Panel

 • FREE Dedicated IP

 • Full Root / SSH Access
MID
شروع از
$19.95 USD ماهانه
 • 40GB Storage

 • 2048MB Ram

 • 3000 GB Bandwidth

 • 2 Dedicated CPU

 • SolusVM Control Panel

 • FREE Dedicated IP

 • Full Root / SSH Access
PRE-TOP
شروع از
$40.00 USD ماهانه
 • 60GB Storage

 • 4096 MB Ram

 • 4000 GB Bandwidth

 • 2 Dedicated CPU

 • SolusVM Control Panel

 • FREE Dedicated IP

 • Full Root / SSH Access
TOP
شروع از
$80.00 USD ماهانه
 • 80GB Storage

 • 8192 MB Ram

 • 5000 GB Bandwidth

 • 4 Dedicated CPU

 • SolusVM Control Panel

 • FREE Dedicated IP

 • Full Root / SSH Access